Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje publiczne, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz firmy z różnych branż.

Współpracuj z nami

Z dużym entuzjazmem podejmujemy współpracę!

Przy współpracy ze środowiskami szkolnymi i akademickimi chcemy krzewić w młodych ludziach etos służby propaństwowej i kształcić elity dla potrzeb lokalnej i polskiej polityki, administracji samorządowej i rządowej, dyplomacji, nauki, biznesu mediów i organizacji pozarządowych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Z dużym entuzjazmem podejmujemy współpracę!
Skip to content