Centrum Arwtińskiego to miejsce dedykowane wszystkim działaczom organizacji pozarządowych. To specjalne miejsce, w którym wszystkie NGOsy znajdą pomoc przy organizacji wydarzeń, rozliczeniu projektów itd. W ramach działalności Centrum są organizowane szkolenia dla działaczy z całego regionu.

W samym lokalu znajdzie się również miejsce na  stanowisko komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich.

Chcemy dyskutować o problemach naszych organizacji i pracować nad ich rozwiązaniemMamy ogromną nadzieję, że dialog między Nami przyczyni się do powstania silnej świętokrzyskiej federacji organizacji pozarządowych. W ramach centrum będziemy organizować bezpłatne szkolenia na terenie całego województwa świętokrzyskiego, podczas których poruszymy najbardziej palące problemy świętokrzyskich organizacji pozarządowych jak np. pozyskiwanie środków na działalność, księgowość, ochrona danych osobowych, promocja i marketing, a także wiele innych, które będą sygnalizować organizacje

 

Zachęcamy wszystkich działaczy świętokrzyskich organizacji pozarządowych do dołączenia do grupy na Facebooku: Świętokrzyskie Organizacje Pozarządowe.

Z pracownikami fundacji można się skontaktować także pod adresem mailowym: centrum@artwinski.org.pl

 

Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Skip to content