fbpx
loading

Kieleckie Centrum Debaty Publicznej

Kieleckie Centrum Debaty Publicznej to nowatorska inicjatywa z zakresu partycypacji publicznej i edukacji obywatelskiej, która ma zaktywizować społeczność lokalną i zwiększyć zaangażowanie Kielczan w sprawy publiczne. Chcemy stworzyć w Kielcach forum wymiany opinii, poglądów i doświadczeń między wszystkimi interesariuszami życia publicznego i poprzez to najlepiej służyć lokalnej społeczności. W naszym zamyśle “Kieleckie Centrum Debaty Publicznej” ma przyczynić się do większego zainteresowanie się mieszkańców regionu sprawami publicznymi oraz dostarczyć niezbędne narzędzia do realizacji praw publicznych