fbpx
loading

Kieleckie Centrum Debaty Publicznej

Kieleckie Centrum Debaty Publicznej to nowatorska inicjatywa z zakresu partycypacji publicznej i edukacji obywatelskiej, która ma zaktywizować społeczność lokalną i zwiększyć zaangażowanie Kielczan w sprawy publiczne. Chcemy stworzyć w Kielcach forum wymiany opinii, poglądów i doświadczeń między wszystkimi interesariuszami życia publicznego i poprzez to najlepiej służyć lokalnej społeczności. W naszym zamyśle “Kieleckie Centrum Debaty Publicznej” ma przyczynić się do większego zainteresowanie się mieszkańców regionu sprawami publicznymi oraz dostarczyć niezbędne narzędzia do realizacji praw publicznych

Projekt realizowany dzięki finansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Realizowany w latach 2018-2019