fbpx
loading

Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Świętokrzyski Fundusz Lokalny to konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych.

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności

• Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

• Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

• Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

• Wzmocnienie potencjału III sektora.

Głównym założeniem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych przez grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Regulamin projektu: https://swietokrzyskiegranty.pl/files/Regulamin-swietokrzyski-fundusz-lokalny.pdf

Strona projektu: https://www.swietokrzyskiegranty.pl/